Diensten

Als MKB bedrijfs-engineering organisatie helpen wij bedrijven een volgende fase te bereiken. Op verschillende momenten lopen ondernemers tegen uitdagingen aan om het bedrijf op te lijnen met nieuwe ambities, groei of terugloop:Het zijn de vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor de onderneming, maar in de prioriteit van de dag (te) weinig aandacht krijgen. Toch wil je dat de / jouw onderneming groeit naar jouw wensen en ambities en niet wordt bepaald door ad-hoc ontwikkelingen. Het dilemma van de marge van vandaag tegenover de positie van (over)morgen.
 
wat biedt SBE

SBE helpt ondernemers om over de uitdagingen en prioriteiten van de dag heen te kijken en met een scherpe focus concrete stappen te zetten om hun doel te bereiken. SBE doet dit door marktontwikkelingen, technologie, organisatie en kapitaal op elkaar af te stemmen. Scherp krijgen waar de kracht van de onderneming ligt, waar nodig expertise aanvullen, kritische massa creëren en groeien.

SBE kan ondersteuning bieden in de vorm van een adviseur, hands-on coach of als meewerkend (interim) manager voor implementatie trajecten. Wij willen betrokken zijn zo kort of zo lang als de ondernemer wenst, van een kort adviestraject tot een herstructurering met het aantrekken van kapitaal.

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de aandachtspunten waar SBE zich op richt. Het zijn de type vraagstukken die nooit eenduidig zijn. Waar veel winst te behalen valt als het goed, creatief en praktisch wordt opgepakt en gerealiseerd.