Over SBE
Het logo van SBE is uit drie lagen opgebouwd; randvoorwaarden, activiteiten en proces management.
 
Randvoorwaarden Activiteiten            Proces management
  Market
(inclusief klantgroepen en product markt combinaties)
 Product development
(inclusief diensten en processen)
 Sustainable
(lange termijn met een tintje groen)

 Technology
(inclusief IP, kennis en patenten)

 Business development
(inclusief strategie, wat is waard voor wie)
 Business
(zorgen dat het uitkomt en klopt)
 Entrepeneurship
(inclusief ambitie en visie)
 Investments
(inclusief tijd, geld en kennis)
 Engineers
(creatief, strategisch, operationeel en resultaat gericht)

De opbouw van het logo geeft de samenhang en focus van SBE aan. Efficiënt en met goed resultaat de doelen behalen die voortkomen uit randvoorwaarden en noodzakelijke activiteiten. De vraagstukken om te bouwen aan een onderneming kunnen niet als een geïsoleerd vraagstuk gezien worden. Het beste halen uit afhankelijkheden en hier je voordeel mee doen, dat is wat SBE doet.  Proactief, strategisch, doelbewust en realistisch werken, dat is hoe we het aanpakken.   

Het ontwikkelen, opzetten, investeren of ondersteunen van (groeiende) bedrijven is een bewust proces met alle complexiteit en dynamiek die hierbij komt kijken. Wel vasthouden aan een visie, geloven en bouwen op eigen kracht, maar op een dynamische manier. Het is een te (be)sturen proces wat ge-engineerd kan worden om tot een stabiel, sustainable, bedrijf te komen. Dit komt terug in de naam: Sustainable Business Engineers (SBE).

Samenwerking als uitgangspunt
Solitair ondernemerschap is voorbij en kan niet meer voldoen aan de snelheid van ontwikkelingen in combinatie met de hoge kwaliteitseisen van de (zakelijke) markt en industrie. Samenwerking, partnerships en aantrekken van complementaire expertise kan hier invulling aan geven. Het scherp krijgen en houden van de positie in de waardeketen, strategie, concurrentiepositie, partnerships, financiën, investeringen, business development en organisatieontwikkeling zijn essentieel om een stabiele organisatie te realiseren of te behouden. Weten waar je kracht ligt, waar nodig expertise aanvullen, kritische massa creëren, behouden en groeien.