Geschiedenis ATO - SBE

SBE is opgezet als de werkmaatschappij van de Stichting Associatie Technologie Overdracht (ATO). ATO is vanaf 2006 actief om (duurzame) technologie sneller naar de markt te brengen. Het doel is een actieve bijdrage te leveren aan Nederlandse hoogwaardige werkgelegenheid. Hoogwaardige kennis in de Nederlandse industrie verankeren, niet alleen tegen een consultancy tarief aan het buitenland weg te geven. De keuze voor een stichtingsvorm biedt ruimte en continuïteit voor het naleven van een langer termijn visie, participaties met een hogere risicoprofiel en winstoptimalisatie in plaats van winstmaximalisatie op korte termijn.

SBE voert als zelfstandige organisatie onder meer de operationele activiteiten van ATO uit. Ook het beheer van de verschillende participaties wordt door SBE gevoerd.